Terug naar homepagina

Privacyverklaring

Deze pagina legt uit wat EnergyVille met uw persoonlijke gegevens doet, hoe EnergyVille uw persoonlijke gegevens beschermt en hoe u de rechten kunt uitoefenen die u op grond van de privacywetgeving heeft.

EnergyVille is een samenwerking tussen KU Leuven, VITO, imec en UHasselt. Het heeft geen juridische entiteit op zichzelf.

EnergyVille zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ('GDPR').

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die tot u als persoon herleidbaar is. Uw naam, adres of e-mailadres zijn voorbeelden van persoonlijke gegevens. Op de website van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) vindt u meer informatie over persoonlijke gegevens en privacywetgeving.

Hoe gebruikt EnergyVille uw persoonlijke gegevens?

Afhankelijk van aan welk project van EnergyVille u deelneemt, worden de persoonlijke gegevens die u deelt verwerkt door de partner(s) die het project organiseert en er verantwoordelijk voor is.

Voor meer informatie over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, hoe lang ze worden opgeslagen, hoe ze beveiligd zijn en indien van toepassing met wie zij worden gedeeld, verwijzen wij naar de individuele privacyverklaring van de betrokken partners:

KU Leuven: https://admin.kuleuven.be/privacy/en/kuleuven-privacy-policy

VITO: https://vito.be/en/privacy-policy

imec: https://www.imec-int.com/en/privacy-statement

UHasselt: https://www.uhasselt.be/UH/Actueel/Gebruikersvoorwaarden-Privacyverklaring-Cookiebeleid.html

Wat zijn uw privacy rechten?

Onder de geldende privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen om de controle te houden over de persoonlijke gegevens die een organisatie over u verzamelt en gebruikt. U heeft bijvoorbeeld recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, zodat u kunt controleren of de gegevens juist zijn en eventuele verbeteringen kunt aanbrengen. U kan ook controleren of uw gegevens legaal worden gebruikt. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Vragen en klachten

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of als u uw privacy-rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar de DPO van de betrokken partner die het project organiseert waaraan u deelneemt.

Als het onduidelijk is wie de organiserende partner is, kunt u contact opnemen met de DPO van VITO via assist-dpo@vito.be.

Als u nog andere vragen heeft of een klacht wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via info@energyville.be.

Cookies

De website van EnergyVille maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat naar uw computer (of een ander type apparaat) wordt verzonden en informatie over uw bezoek aan onze website registreert. Cookies worden gebruikt om de website te helpen goed te werken, bijvoorbeeld door uw voorkeuren te onthouden of te onthouden dat u al een formulier hebt ingevuld. Daarnaast verzamelen cookies statistieken over het gebruik van de website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en zoekopdrachten. EnergyVille gebruikt deze informatie en Google Analytics om haar website te verbeteren.

Aanpassingen

Deze privacyverklaring kan op elk moment door EnergyVille worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze website worden gepubliceerd.

Deze pagina werd laatst bijgewerkt op 08/09/2022.