Welkom in het Open Thor Living Lab, onze grootschalige proeftuin waar duurzame en innovatieve energie-oplossingen tot leven komen

WIJ ZIJN HET OPEN THOR LIVING LAB

Gebouwd op het zwarte goud uit het verleden, met een innovatieve visie voor een groene toekomst, dat is het Open Thor Living Lab: een Europese innovatie-omgeving van top-niveau die enerzijds focust op innovatieve oplossingen voor de energietransitie, maar anderzijds ook oplossingen voor smart manufacturing en smart city applications wil aanreiken.

Om dat te bereiken, bundelden EnergyVille, Thor Park en de Stad Genk hun krachten om zo een ongeëvenaard ecosysteem in het leven te roepen met een state-of-the-art infrastructuur waarbinnen innovatieve energie-oplossingen in een regelluwe zone ontwikkeld, getest en versneld op de markt kunnen worden gebracht in unieke interactie met wetenschappelijke instellingen, bedrijven, opleidingsinstellingen, overheden en lokale burgers.

Energy Transition
Smart Manufacturing
Smart City Applications

Binnen het Open Thor Living Lab staat samenwerking centraal

Het Open Thor Living Lab is een en-en-verhaal. Het is een unieke infrastructuuromgeving waar innovatie tot leven komt, maar waar overheden, bedrijven en burgers ook actief betrokken worden om kennis uit te wisselen. Het is een levend labo waar door middel van co-creatie, open innovatie en samenwerking antwoorden op maatschappelijke thema’s concreet vorm krijgen. Een unieke testomgeving dus om betekenisvolle antwoorden en oplossingen te bieden op de klimaatdoelstellingen.

Ook geografisch is het Open Thor Living Lab een unieke omgeving om initiatieven te stimuleren en te valoriseren. Zo omvat het Open Thor Living Lab het Thor wetenschaps- en bedrijvenpark, de sociale woonwijk Nieuw Texas, de aangrenzende tuinwijk van Waterschei, en de gebouwen en terreinen van KRC Genk. Deze vijf zones hebben ieder een andere context en uitdaging, en vormen samen een waardevol ecosysteem van industriële bedrijven, onderzoekers, ondernemers, eindgebruikers, burgers en overheden om innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst te ontwikkelen.

Image
open thor living lab

De ruggengraat van het Open Thor Living Lab: innovatieve technologieën

Een breed gamma van innovatieve technologieën vormen de ruggengraat van het Open Thor Living Lab.

 • 5e generatie warmtenetten op lage temperatuur
 • Slimme laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen
 • Een unieke renovatie van een voormalige mijnwerkersbuurt tot bijna-energieneutrale woningen
 • Intelligente dataplatformen
 • Wijkbatterijen
 • Energieknooppunten
 • Hernieuwbare energiegeneratie door middel van zonnepanelen, zonnespiegels, thermische installaties, ...
 • Geïntegreerde Plug & Play modulaire boxen voor technische installaties
 • DC-net / gelijkspanningsnet
 • ...

Ons aanbod

Heb je interesse om juw dienst of product te ontwikkelen binnen dit ecosysteem?

Dan bieden we je:

 • een “easy-access” tot innovatie:

  je maakt deel uit van een uniek ecosysteem met een hoge innovatie-ambitie.
 • een directe link met gekoppelde onderzoekslabo’s:

  diensten of technologieën kunnen zowel op materiaal- als op systeemniveau uitvoerig getest worden in onze onderzoekslabo’s. Dit kan bovendien binnen een regelluwe zone wat het mogelijk maakt testen uit te voeren die afwijken van de huidige regelgeving.
 • een kwaliteitsvolle technische ondersteuning:

  onze gespecialiseerde onderzoekers begeleiden je van a tot z.
 • een internationale basis aan kennis:

  het Open Thor Living Lab kan rekenen op de kennis en expertise van meer dan 400 internationale onderzoekers. Door een uitgebreide link met industrie, overheden en onderzoek verkrijgen we steeds de laatste inzichten.
 • een “veilige” en reële innovatieomgeving met echte bewoners en gebruikers:

  het Open Thor Living Lab biedt een veilige testomgeving over de hele quadruple helix (onderzoek, maatschappij, industrie en overheid). Dit geeft je niet alleen de mogelijkheid jouw producten en diensten uitvoerig te testen, het geeft je ook unieke inzichten in het validatieproces van jouw product of dienst.
 • Toegang tot ons netwerk van onderzoekers en deelnemende bedrijven.

  door onderdeel te worden van het Open Thor Living Lab kom je terecht in een inspirerend en innoverend netwerk.
 • Mogelijkheid tot gebruik van data voor eigen analyse, testen en simulaties.

  je krijgt inzicht in relevante data en gegevens die je helpen in het optimaliseren en valoriseren van jouw diensten of producten.

Projecten ingebed in het
Open Thor Living Lab

SmarThor EFRO

Uitbreiding digitale diensten Open Thor Living Lab.

Om nieuwe softwareoplossingen en diensten te testen, zijn oplossingen nodig voor toegang tot contextrijke datasets en een beveiligde interface tussen experimentele software en de veiligheid en het comfort in de testomgeving.

Bekijk dit project Bekijk dit project

SmarThor

SmarThor is een innovatief centraal cloudplatform gebouwd op MS Azure dat relevante data binnen het Open Thor Living Lab verzamelt en opslaat. Het wordt ontwikkeld en onderhouden door VITO & KU Leuven.

Het doel van SmarThor is om onderzoek en innovatie te ondersteunen door de gegevens binnen het Open Thor Living Lab op een beveiligde manier beschikbaar te maken (API's, dashboards) voor verschillende soorten belanghebbenden: Onderzoekers, Beleidsmakers, Facility Managers, Industrie.

Bekijk dit project Bekijk dit project

ConstrucThor

In Europa, en meer bepaald in Vlaanderen, moet het nieuwe en bestaande gebouwenbestand evolueren om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. In de komende 27 jaar zal de uitdaging voor de eigenaars, de bouwsector en de overheden enorm zijn. Er rijzen niet alleen technische vragen om deze uitdaging aan te gaan, maar ook economische en juridische vragen.

Om dit transitieproces te versnellen en deze vragen vroegtijdig aan te pakken, wordt een grootschalige klimaatneutrale testinfrastructuur gebouwd in het OpenThor Living Lab: ConstrucThor.

Bekijk dit project Bekijk dit project

EDIH-EBE

EDIH-EBE, een acroniem voor European Digital Innovation Hub – Energy in the Built Environment, is een digital en fysiek toegangspunt voor start-ups, kmo’s en organisaties uit de publieke sector die bezig zijn met energietoepassingen in de bebouwde omgeving. De EDIH-EBE biedt verschillende diensten aan om de digitale kennis, vaardigheden en ervaringen van ondernemingen in de EU en Vlaanderen te verhogen en hun zo een competitieve voorsprong te geven.

Bekijk dit project Bekijk dit project

oPEN Lab

oPEN Lab is een grootschalig Europees project. Onder de coördinatie van VITO en EnergyVille werken 33 partners uit 7 landen samen aan de heropwaardering van stedelijke gebieden om de overgang naar energiepositieve wijken te versnellen. Zo werd, naast Pamplona (Spanje) en Tartu (Estland), ook Genk uitverkozen als unieke testsite binnen het project. In Genk gaan de lokale bewoners samen met onderzoekers, industriële partners en overheidsinstellingen in een co-creatietraject op zoek naar de meest geschikte innovatieve concepten om te komen tot een energiepostieve wijk en vormen zo een unieke proefuin binnen het Open Thor Living Lab.

Bekijk dit project Bekijk dit project

CollecThor

Warmte en koude zijn belangrijke energiedragers in de transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening. Een groot deel van de primaire energie wordt vandaag immers gebruikt om gebouwen te verwarmen en te koelen. CollecThor, het 5de generatie thermische netwerk binnen het Open Thor Living Lab, wil het maximale potentieel onderzoeken van thermische netwerken. De bestaande gebouwen op de site (Thor Central, IncubaThor, EnergyVille 1 en 2) en de nog op te richten gebouwen (in totaal 8 kavels) zullen aangesloten worden op dit netwerk.

Bekijk dit project Bekijk dit project

THOREAQ

THOREAQ (Testbed HOme Renovations, Energy solutions, and AirQuality) is een unieke testinfrastructuur die mee mogelijk gemaakt werd door de ondersteuning van EFRO React EU en het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen. THOREAQ bestaat uit twee identieke testwoningen, een werkplaats en een outdoor werflabo en zal gebruikt worden voor het testen, valideren en demonstreren van innovatieve renovatieoplossingen, oplossingen voor de verbetering van de binnenluchtkwaliteit, de integratie van energiesystemen in de bebouwde omgeving, en innovaties op gebied van geïndustrialiseerd vervaardigde schildelen en geautomatiseerde constructiemethodes in de bouw. 

Bekijk dit project Bekijk dit project

Rolling Solar

Integratie van dunnefilm-PV in het wegdek en de weginfrastructuur. Dat is het doel van het Interreg-project Rolling Solar. Duitsland, België en Nederland zijn intern verbonden door een totale lengte van 1 miljoen kilometer aan wegen. Dit vertegenwoordigt een enorm oppervlak dat gebruikt kan worden voor duurzame-energieopwekking. In het Open Thor Living Lab in Genk wordt dat potentieel onderzocht en werken de Belgische partners binnen dit project aan een 13-meter-lange proefopstelling van geluidsschermen met geïntegreerde zonnecellen.

Bekijk dit project Bekijk dit project

Rolecs

Het ROLECS-project is een FLUX50 VLAIO-gesubsidieerd onderzoeksproject om het energielandschap te veranderen volgens het standpunt van de Europese Commissie: duurzamer en actiever participeren van de eindconsument. Het concept dat dit project nastreeft focust op Lokale Energiegemeenschappen of Local Energy Communities (LEC).

Bekijk dit project Bekijk dit project

ConnectSME

Het ConnectSME project heeft kmo’s/mkb’s geholpen bij het testen van hun duurzame energietechnologie. In dit Interreg Vlaanderen-Nederland project ontvingen vijf Nederlandse kleine of middelgrote bedrijven (mkb) vouchers om de haalbaarheid van de implementatie van hun technologie in het Open Thor Living Lab na te gaan. Drie van deze bedrijven ontvingen ook een tweede voucher die toeliet om de technologie effectief te demonstreren in het Open Thor Living Lab.

Bekijk dit project Bekijk dit project

HUME

Elektrische voertuigen en alternatieve e-mobiliteitsoplossingen zoals e-car sharing, e-bussen, e-cargobikes, etc. zullen een aanzienlijk deel gaan uitmaken van ons straatbeeld. Voldoende collectieve parkeer- en laadinfrastructuur voorzien voor allerlei e-mobiliteitsdiensten die aangedreven worden door hernieuwbare energiebronnen zal een enorme uitdaging zijn in onze steden. In het HUME-project wordt een slim concept uitgewerkt voor  e-mobiliteitshubs voor stedelijke omgevingen. De algoritmes die nodig zijn om slim te laden binnen dergelijke knooppunten worden uitvoerig getest binnen het Open Thor Living Lab.

Bekijk dit project Bekijk dit project