Terug naar homepagina

ConnectSME

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, is het van belang dat duurzame technologische innovaties sneller hun weg naar de markt vinden. Voor veel KMO’s en MKB's die duurzame technologieën ontwikkelen in Vlaanderen en Nederland, is het echter moeilijk om de zogeheten ‘Vallei des Doods’ te overbruggen. Daarom wil het Connect-SME project deze bedrijven ondersteunen door proeftuinprojecten te faciliteren. VITO/EnergyVille is de enige Limburgse partner in het project het aanspreekpunt voor proeftuinprojecten binnen het Open Thor Living Lab.

1-10-2021 - 30-06-2023
Afgesloten project

Demonstratieprojecten: proeftuinen en clusters

Met een consortium van zes proeftuinen en twee clusters, faciliteert het ConnectSME-project demonstratieprojecten voor duurzame, technologische innovaties in Vlaanderen en Zuid-Nederland. De proeftuinen bieden een ontwikkelings- en demonstratie-omgeving voor innovatieve technologieën, volgens een gebruikersgericht, open innovatie-ecosysteem.

KMO’s en MKB's kunnen vouchers aanvragen waarmee ze advies krijgen en de kans om hun innovatie in deze fysieke testomgeving te demonstreren en te ontwikkelen.

Image

De rol van Open Thor

VITO/EnergyVille is de enige Limburgse partner in het project en binnen ConnectSME aanspreekpunt voor de proeftuin binnen Thor Park, het Open Thor Living Lab.

Binnen ConnectSME zal op Thor Park gewerkt worden aan technische en economische (markt-) optimalisatie strategieën voor slim laden, geïntegreerd met energiebeheer van gebouwen. EnergyVille beschikt over een unieke infrastructuur om laadstrategieën te testen in het labo voor slim laden. Zuid-Nederlandse MKB die een innovatieve technologie rond slim laden willen testen en demonstreren op Thor Park, kunnen via vouchers advies krijgen van VITO/EnergyVille.

Vlaamse KMO’s helpen we met plezier verder in hun zoektocht naar een Nederlandse proeftuin.

Meer informatie

EnergyVille
Thor Park 8310-8320
3600 Genk
info@energyville.be
www.energyville.be

Dit project werd mogelijk gemaakt door:

ConnectSME is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei.

Partners

Ander interessant materiaal:

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image