Terug naar homepagina

ConstrucThor

In Europa, en meer bepaald in Vlaanderen, moet het nieuwe en bestaande gebouwenbestand evolueren om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. In de komende 27 jaar zal de uitdaging voor de eigenaars, de bouwsector en de overheden enorm zijn. Er rijzen niet alleen technische vragen om deze uitdaging aan te gaan, maar ook economische en juridische vragen.

Om dit transitieproces te versnellen en deze vragen vroegtijdig aan te pakken, wordt een grootschalige klimaatneutrale testinfrastructuur gebouwd in het OpenThor Living Lab: ConstrucThor.

Lopend project

Met een holistische aanpak brengt het ConstrucThor project verschillende onderzoekslijnen binnen de KU Leuven samen om strategieën en oplossingen te genereren om een evolutie naar een klimaatneutraal patrimonium en bouwindustrie in Vlaanderen te stimuleren. De testinfrastructuur richt zich op (een combinatie van) zes thema's: energieneutraal bouwen, klimaatneutrale bouwmaterialen en recyclage, renovatiestrategieën, waterbeheer, comfort en gebruikersinteractie en digitalisering (VR, BIM).

Image
ConstrucThor

De testinfrastructuur zal verschillende modules bevatten: een perceel voor nieuwe, modulaire woonconcepten, een kantoorgebouw met verschillende niveaus van thermische inertie, een grote modulaire testgevel en drie typologieën die klaar zijn om gerenoveerd te worden: een flatgebouw, een rijhuis en een driegevelwoning. Deze modules zijn onderling verbonden met een ruggengraat voor de distributie en uitwisseling van een diverse mix van energiesystemen, waterstromen en opslagsystemen (thermisch, elektrisch, water).

De bouw van de testinfrastructuur start eind 2023 en duurt tot medio 2025. De eerste tests kunnen vanaf 2026 worden uitgevoerd.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door: