Terug naar homepagina

EDIH-EBE

EDIH-EBE, een acroniem voor European Digital Innovation Hub – Energy in the Built Environment, is een digital en fysiek toegangspunt voor start-ups, kmo’s en organisaties uit de publieke sector die bezig zijn met energietoepassingen in de bebouwde omgeving. De EDIH-EBE biedt verschillende diensten aan om de digitale kennis, vaardigheden en ervaringen van ondernemingen in de EU en Vlaanderen te verhogen en hun zo een competitieve voorsprong te geven.

1/11/2022 - 31/10/2025
Lopend project

Wat en voor wie is de EDIH-EBE?

EDIH-EBE, European Digital Innovation Hub Energy in the Built Environment, is hét digitale en fysieke toegangspunt of "one-stop hub" voor start-ups, kmo’s en organisaties uit de publieke sector die bezig zijn met energietoepassingen in de bebouwde omgeving. De hub is gevestigd in Genk en heeft connecties met diverse andere digitale innovatiehubs in de EU.

Waarom de EDIH-EBE?

Veel ondernemingen en organisaties uit de publieke sector (sociale huisvestigingsmaatschappijen, steden en gemeenten, …) die bezig zijn met energietoepassingen in de bebouwde omgeving laten innovaties en opportuniteiten liggen op het gebied van digitale transformatie. Een gemiste kans, want een doorgedreven digitalisatie brengt heel wat voordelen met zich mee. Het laat ondernemingen toe om producten, processen en diensten te verbeteren om zo de energie-efficiëntie bij nieuwbouw en renovatie van gebouwen en wijken te vergroten.
De EDIH-EBE werd opgericht om de digitale achterstand van ondernemingen weg te werken. Het is een one-stop-hub die verschillende diensten aanbiedt om de digitale kennis, vaardigheden en ervaringen van ondernemingen in de EU en Vlaanderen te verhogen en hun zo een competitieve voorsprong te geven.

Bezoek de EDIH-EBE website voor meer informatie en rechtstreeks contact.

Image
schema diensten edih-ebe

Welke diensten biedt de EDIH-EBE aan?

 

European Digital Innovation Hub – Energy in the built Environment (EDIH EBE) project nr. 101083326. Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het Programma Digitaal Europa. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Het project geniet bijkomende steun van de stad Genk, de provincie Limburg, het klimaatbedrijf Nuhma en de uitvoerende projectpartners. Voor de aangeboden diensten is de de-minimis wetgeving inzake staatssteun van toepassing.

Image
logo europese unie