Terug naar homepagina

oPEN Lab

oPEN Lab is een grootschalig Europees project. Onder de coördinatie van VITO en EnergyVille werken 33 partners uit 7 landen samen aan de heropwaardering van stedelijke gebieden om de overgang naar energiepositieve wijken te versnellen. Zo werd, naast Pamplona (Spanje) en Tartu (Estland), ook Genk uitverkozen als unieke testsite binnen het project. In Genk gaan de lokale bewoners samen met onderzoekers, industriële partners en overheidsinstellingen in een co-creatietraject op zoek naar de meest geschikte innovatieve concepten om te komen tot een energiepostieve wijk en vormen zo een unieke proefuin binnen het Open Thor Living Lab.

20-10-2021 - 01-05-2026
Lopend project

Doelstellingen

Het oPEN Lab-project wil eenvoudig reproduceerbare en commercieel marktrijpe oplossingspakketten ontwikkelen en testen die het mogelijk maken energiepositieve gebouwen en -wijken te realiseren.

"De Europese Unie streeft ernaar om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit vereist een volledige decarbonisatie van het bestaande gebouwenbestand. Het moet een prioriteit zijn om onze bestaande gebouwen en buurten te herdenken en tegelijk een positieve impact op de samenleving te hebben. Het oPEN Lab-project zal aan deze doelstelling bijdragen door de haalbaarheid aan te tonen van veelbelovende technologieën, processen en sociale innovaties die leiden tot energiepositieve gebouwen en buurten, en zo de weg vrijmaken voor implementatie op grotere schaal", benadrukt Sylvain ROBERT, projectmanager bij het Europees Uitvoerend Agentschap voor Klimaat, Infrastructuur en Milieu.

Image

Proeftuinen als innovatiehotspots

"De proeftuinen van oPEN Lab groeien uit tot innovatie-hotspots waar innovatieprocessen, -technologieën en -diensten worden getest en gevalideerd in reële gemeenschappen en omgevingen, gedurende de looptijd van het project en daarna", aldus Maarten De Groote, projectcoördinator van oPEN Lab.

De wijken en regio's waarop dit project zich richt, worden allemaal gekenmerkt door een specifieke geschiedenis met een sterk reconversiepotentieel. Het Living Lab in Genk bevindt zich zo bijvoorbeeld in de residentiële buitenwijk “Waterschei”. De wijk bestaat uit twee verschillende gebieden: een voormalige mijnwerkerswijk gebouwd in de jaren 1920 en een recentere sociale woonwijk genaamd “New Texas”, gebouwd in de jaren 1990. Samen met de lokale context, vormt de hoge graad van sociale huurwoningen (85%) in de wijk Nieuw-Texas en de nabijheid aan de voormalige mijnsite een unieke kans voor grootschalige, real-life demonstraties van veelbelovende technologieën, en sociale innovatie bij het creëren van een positieve energiebuurt.

Samenwerking en participatie met de lokale burgers staat in dat reconversietraject centraal. Om in de tuinwijk Waterschei en Nieuw-Texas de transitie naar een positieve energiewijk te initiëren, gaan de lokale bewoners samen met onderzoekers, industriële partners en overheidsinstellingen in een co-creatietraject op zoek naar de meest geschikte innovatieve concepten. Deze concepten worden toegepast en getest bij 33 woningen van de wijk, die samen een innovatieve proeftuin binnen het Open Thor Living Lab vormen.

Image
oPEN Lab Tuinwijk

Meer informatie

Partners

oPEN Lab is een samenwerking tussen 33 internationale spelers uit 7 landen, waarvan de volgende Belgische partners.

Image

Dit project ontving steun van het Horizon 2020 onderzoek- en innovatieprogramma van de Europese unie, onder overeenkomstnummer 101037080.

Ander interessant materiaal (brochure, banner, visuals) vind je op de website van oPen Lab.

Image