Terug naar homepagina

Rolecs

Het ROLECS-project is een FLUX50 VLAIO-gesubsidieerd onderzoeksproject om het energielandschap te veranderen volgens het standpunt van de Europese Commissie: duurzamer en actiever participeren van de eindconsument. Het concept dat dit project nastreeft focust op Lokale Energiegemeenschappen of Local Energy Communities (LEC).

01-01-2019 – 31-12-2021
Afgesloten project

25 bedrijven en 5 kennispartners wilden een antwoord bieden op enkele relevante uitdagingen, waaronder:

  • Hoe kunnen potentiële deelnemers van een lokale energiegemeenschap geactiveerd worden om effectief lid te worden en actieve bijdragers te worden?
  • Hoe kunnen de sociale aspecten mee worden geïntegreerd in de technische energiemodellen?
  • Hoe kunnen geavanceerde regelalgoritmen ontwikkeld worden die anticiperen op het menselijke aspect?
  • Wat is de impact van een grootschalige uitrol van lokale energiegemeenschappen op het energiesysteem als geheel, de emissies en de verdere investeringen in een meer duurzame en betrouwbare back-upinfrastructuur?

Om echte bijdragen te leveren en een leidende rol te spelen in het onderzoek naar LEC's in Europa, werden 10 complementaire proeflocaties geselecteerd, waaronder het Open Thor Living Lab, om de taak van Living Labs op zich te nemen en testcases en gegevens aan te leveren om de relevantie van ROLECS te waarborgen.

De 30 partners hadden een gemeenschappelijk doel: LEC's een relevant onderdeel van ons energiesysteem maken zodat meer lokale hernieuwbare energie mogelijk wordt en nieuwe zakelijke kansen geboden worden zonder de maatschappelijke kosten van openbare infrastructuur te verhogen.

Image

Meer informatie

Onze partners