Terug naar homepagina

Rolling Solar

Integratie van dunnefilm-PV in het wegdek en de weginfrastructuur. Dat is het doel van het Interreg-project Rolling Solar. Duitsland, België en Nederland zijn intern verbonden door een totale lengte van 1 miljoen kilometer aan wegen. Dit vertegenwoordigt een enorm oppervlak dat gebruikt kan worden voor duurzame-energieopwekking. In het Open Thor Living Lab in Genk wordt dat potentieel onderzocht en werken de Belgische partners binnen dit project aan een 13-meter-lange proefopstelling van geluidsschermen met geïntegreerde zonnecellen.

01-09-2018 – 31-08-2022
Afgeloten project

Veelbelovende voorbeelden zijn al gerealiseerd door kristallijn siliciumzonnecellen te integreren in fietspaden, wegen en een grote variatie aan geluidsschermen. De kosten van dergelijke systemen zijn echter nog hoog. Niet alleen omdat ze tot op heden niet in grote volumes toegepast worden, maar ook omdat ze gebaseerd zijn op broze siliciumzonnecellen. Deze vereisen een aanzienlijke mechanische bescherming en veel assemblage. Dit project heeft tot doel de kosten hiervoor te verlagen door flexibele, minder kwetsbare dunne film PV-modules te gebruiken en door een effectievere wijze van integratie.

Het project Rolling Solar wil door innovatieve ontwikkeling en kennisdeling een grensoverschrijdende samenwerking stimuleren tussen industrie en onderzoeksinstellingen rond zonnecellen, productie, materiaaltechnologie, transport en publieke infrastructuur. Het doel is fabrikanten en bouw- en constructiebedrijven technisch in staat stellen om de kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur te realiseren. Het beoogde resultaat is een grootschalige duurzame elektriciteitsopwekking zonder extra landgebruik dicht bij de gebruiker mogelijk te maken. Ter illustratie: de integratie van PV in alle 35.000 kilometer Nederlandse fietspaden, zou per jaar 15 terawattuur (TWh) aan elektriciteit opleveren en een CO2-reductie in de orde van 5 miljoen ton per jaar ten opzichte van de huidige stroomopwekking uit fossiele brandstoffen.

Image

Het concept

Het project adresseert een aantal van de belangrijkste ambities van het Euregio Maas Rijn (EMR) Interreg-programma. Het draagt bij aan het versterken van de kennisregio door kennisontwikkeling in grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden van publiek-private partnerships – bijvoorbeeld Solliance, SEAC, EnergyVille, en Brightlands Materials Centre – met bedrijven langs de waardeketen – bijvoorbeeld materialen, high-end-equipment, zonnecellen, mobiliteitsindustrie en transport.

Het project richt zich op het realiseren van duurzame-elektriciteitsopwekking door het innovatief integreren van zonnepanelen in de publieke infrastructuur – bijvoorbeeld wegen en de bebouwing rond de weg – wat het mogelijk maakt om energie dicht bij de locatie van gebruik en op afgelegen locaties op te wekken. Bovendien vereist het geen extra landgebruik en kan deze technologie esthetisch aantrekkelijk worden ingebouwd. Dit zal dus bijdragen aan het behoud van het landschap en het welzijn van de bewoners.

Kennisvalorisatie vindt plaats in de ‘triple helix’-aanpak. Lokale en gemeentelijke overheden werken mee aan het realiseren van demonstratieprojecten; gefinancierd afzonderlijk van dit project. Daarbij wordt de in het project ontwikkelde kennis toegepast, de economische haalbaarheid aangetoond, algemene publiciteit gezocht en gegenereerd voor het EMR-gebied en worden de gevormde regionale kennis- en economische clusters blijvend versterkt.

Het project zal daarmee leiden tot nieuwe economische activiteiten en werkgelegenheid, terwijl er ook een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de CO2-reductie door de grootschaligere toepassing en het efficiëntere gebruik van zonne-energie.

Geluidsschermen met geïntegreerde zonnepanelen tonen hun energiepotentieel in het Open Thor Living Lab

In het Open Thor Living Lab in Genk werken de Belgische partners binnen dit project aan een 13-meter-lange proefopstelling van geluidsschermen met geïntegreerde zonnecellen. Nederlandse partners werken in Nederland gelijktijdig aan vergelijkbare proefinstallaties om zo gezamenlijk tot een snelle grootschalige toepassing van de technologie te komen.

Op wanden van in totaal 13 meter lang en vijf meter hoog testen ze binnenkort of zonnepanelen op niet-doorzichtige wanden kunnen geïntegreerd worden. Dat doen ze door op betonnen keerwanden traditionele zonnepanelen en flinterdunne, flexibele dunnefilmzonnepanelen te verlijmen of op frames te bevestigen. Daarnaast onderzoeken we ook het potentieel van een semi-transparante opstelling. Dat bestaat uit metalen frames waar we zonnepanelen inschuiven die langs beide zijden zonne-energie kunnen opvangen, zogenaamde bi-faciale PV.

Meer informatie

Dit project ontving steun van:

Image
Rolling Solar

 

Image
Roling Solar