Terug naar homepagina

THOREAQ

THOREAQ is een uniek onderzoeksproject dat ondersteund wordt door EFRO React EU en het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen. De infrastructuur zal bestaan uit vier gebouwen die binnen het Open Thor Living Lab gebruikt zullen worden om innovaties op vlak van renovatieoplossingen, energie-efficiënte, gezonde gebouwen en geïndustrialiseerd vervaardigde schildelen te testen, valideren en demonstreren.

 

1-11-2021 - 31-12-2023
Lopend project

THOREAQ is een uniek onderzoeksproject dat ondersteund wordt door EFRO React EU en het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

De infrastructuur zal bestaan uit vier eenheden die gebouwd worden binnen het Open Thor Living Lab in Genk: een technische hal, een werflabo en twee identieke gebouwen gelijkaardig aan bestaande woningen en uitgerust met redundante technieken en een uitgebreide set meetapparatuur.

Image

Samenwerken is key

Deze infrastructuur zal opengesteld worden voor bedrijven zodat zij hun innovatieve producten en diensten full-scale en real-life kunnen testen, optimaliseren en demonstreren in een veilige en gecontroleerde omgeving. Zij krijgen bovendien inspraak in het definiëren van de specificaties van de infrastructuur.

Door diverse partners samen te brengen, willen we de interactie bevorderen en meerdere innovaties ontwikkelen en analyseren, hetgeen kan leiden tot geoptimaliseerde totaaloplossingen waar diverse diensten en technische systemen worden gecombineerd.

Daarmee zal de THOREAQ-infrastructuur de Vlaamse renovatiemarkt en energietransitie versnellen, belangrijke kostenreducties en kwaliteitsverbeteringen in gebouwen katalyseren, en het ecosysteem van betrokken bedrijven aanzienlijk versterken in innovatiekracht en exportpotentieel.

Image

 

Ander interessant materiaal:

Dit project werd mogelijk gemaakt door:

Omvang van de EFRO React EU-subsidie: 630.850,50€
Omvang van de ondersteuning van het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen: 369.149,50€

 

Help ons de THOREAQ-testomgeving te optimaliseren!

We willen de THOREAQ-testomgeving maximaal afstemmen op de huidige en toekomstige noden van de sector. Via een bevraging verzamelen we daarom graag jouw feedback.

Vul de enquête in