Terug naar homepagina

THOREAQ

THOREAQ (Testbed HOme Renovations, Energy solutions, and AirQuality) is een unieke testinfrastructuur die mee mogelijk gemaakt werd door de ondersteuning van EFRO React EU en het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen. THOREAQ bestaat uit twee identieke testwoningen, een werkplaats en een outdoor werflabo en zal gebruikt worden voor het testen, valideren en demonstreren van innovatieve renovatieoplossingen, oplossingen voor de verbetering van de binnenluchtkwaliteit, de integratie van energiesystemen in de bebouwde omgeving, en innovaties op gebied van geïndustrialiseerd vervaardigde schildelen en geautomatiseerde constructiemethodes in de bouw. 

1-11-2021 - 31-12-2023
Lopend project
Image
THOREAQ

In de eerste fase van de werken, die in januari 2024 werd afgerond, werden een werkplaats en twee identieke testgebouwen met de morfologie van woningen gerealiseerd.

Werkplaats

De werkplaats zal onderdak bieden aan onderzoek en innovatie met betrekking tot de gebouwschil en geautomatiseerde constructiemethodes. VITO en EnergyVille verwachten de komende jaren immers heel wat innovatie in nauwe samenwerking met industrie en onderzoekspartners om producten en processen te verbeteren op vlak van duurzaamheid, integratie van nieuwe materialen en technieken in gebouwschilcomponenten en op vlak van automatisering en robotica.

Image
THOREAQ

Twee identieke testgebouwen

De twee identieke testwoningen hebben dezelfde opbouw, zelfde oriëntatie, en nagenoeg identieke bezonning, beschaduwing, regen- en windbelasting. Ze worden voorzien van virtuele bewoners, dat zijn toestellen die menselijk gedrag fysisch nabootsen. Daardoor kan identiek bewonersgedrag plaatsvinden in de beide gebouwen. Bijgevolg zijn vergelijkende AB-testen mogelijk: je verandert één parameter in één van beide woningen en je kan precies het effect/de prestatie van die verandering meten en vaststellen.  

Een dergelijke testinfrastructuur van twee identieke, vergelijkbare gebouwen is uniek in Europa. Het doel van deze testwoningen is het testen en valideren van innovatieve oplossingen op vlak van de gebouwschil, de installaties (HVAC en energiesystemen) en controlesystemen voor energiemanagement. Dit in nauwe samenwerking met industrie en onderzoekspartners. 

In de eerste fase werden de demonteerbare gevels (drie van de vier gevels/woning) en demonteerbare hellende daken verwerkt. De achterliggend betonnen draagstructuur, voorzien van ankerrails, op het gelijkvloers en het eerste verdiep maken dat elk type van buitengevel (van binnen- tot buitenafwerking) kan geïnstalleerd worden. De vaste tipgevels en daartussen gemonteerde staalstructuur zorgen er dan weer voor dat de hellende daken vlot vervangen kunnen worden.  

Image
THOREAQ

In een volgende fase (2024-2025) worden de testgebouwen verder voorzien van redundante technieken, binnenafwerking, sensoren, actuatoren en virtuele bewoners.  

Met deze virtuele bewoners (afgifte warmte, vochtigheid, CO2) en actuatoren (gestuurde ramen, douche, fornuis,…) zal bewoning van nul tot vijf personen kunnen worden gesimuleerd. Zowel de HVAC als de elektrische installatie worden zodanig voorzien dat onderzoeksgerelateerde toestellen eenvoudig kunnen worden ingeplugd en gemonitord. Om de nodige data te verzamelen zal per woning een uitgebreide set van allerhande sensoren worden geïnstalleerd en aangesloten op PLC’s. 

De testgebouwen zullen opengesteld worden voor bedrijven zodat zij hun innovatieve producten en diensten full-scale en real-life kunnen testen, optimaliseren en demonstreren in een weliswaar veilige en gecontroleerde omgeving. Door diverse partners samen te brengen, willen we de interactie bevorderen en meerdere innovaties ontwikkelen en analyseren, wat kan leiden tot geoptimaliseerde totaaloplossingen waarbij diverse diensten en technische systemen worden gecombineerd. 

Outdoor werflabo

In een laatste fase wordt nog een outdoor werflabo voorzien waar de focus zal liggen op het testen van geautomatiseerde constructiemethodes in de bouw.

Interesse gewekt?

Interesse om uw producten te testen binnen de THOREAQ-omgeving? Of graag een verkennend gesprek over de mogelijkheden van de THOREAQ-faciliteiten? Neem dan gerust contact op met met Margo Colson, project manager THOREAQ.

De rol van EnergyVille

Het project zal worden gerealiseerd door VITO/EnergyVille, en maakt deel uit van de Open Thor Living Lab structuur op het Thor Park te Genk, een wetenschaps- en bedrijvenpark waar energietransitie, slimme maakindustrie en smart city applicaties centraal staan. Naast het unieke ecosysteem, is Thor Park de eerste (en tot nu toe enige) regelluwe zone op vlak van energie-innovatie in België met focus op innovatieve marktwerking voor energiegemeenschappen,

Dit project werd mogelijk gemaakt door: