Terug naar homepagina

THOREAQ

THOREAQ is een onderzoeksproject dat ondersteund wordt door EFRO React EU en het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen. De infrastructuur zal bestaan uit drie gebouwen die binnen het Open Thor Living Lab gebruikt zullen worden om innovaties op vlak van renovatieoplossingen, verbetering van de binnenluchtkwaliteit, integratie van energiesystemen  in de bebouwde omgeving, en geïndustrialiseerd vervaardigde schildelen te testen, valideren en demonstreren. 

1-11-2021 - 31-12-2023
Lopend project

THOREAQ is een uniek onderzoeksproject dat ondersteund wordt door EFRO React EU en het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen.

De infrastructuur zal in een eerste fase bestaan uit drie eenheden: een technische hal en twee identieke gebouwen met de morfologie van woningen en uitgerust met redundante technieken en een uitgebreide set meetapparatuur. In een volgende fase zal ook een specifiek werflabo toegevoegd worden.

Image
THOREAQ

Samenwerken is key

Deze infrastructuur zal opengesteld worden voor bedrijven zodat zij hun innovatieve producten en diensten full-scale en real-life kunnen testen, optimaliseren en demonstreren in een veilige en gecontroleerde omgeving. Zij krijgen bovendien inspraak in het definiëren van de specificaties van de infrastructuur.

Door diverse partners samen te brengen, willen we de interactie bevorderen en meerdere innovaties ontwikkelen en analyseren, hetgeen kan leiden tot geoptimaliseerde totaaloplossingen waar diverse diensten en technische systemen worden gecombineerd.

Daarmee zal de THOREAQ-infrastructuur de Vlaamse renovatiemarkt en energietransitie versnellen, belangrijke kostenreducties en kwaliteitsverbeteringen in gebouwen katalyseren, en het ecosysteem van betrokken bedrijven aanzienlijk versterken in innovatiekracht en exportpotentieel.

Image

Dit project werd mogelijk gemaakt door:

Omvang van de EFRO React EU-subsidie: 630.850,50€
Omvang van de ondersteuning van het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen: 369.149,50€