Terug naar homepagina

SmarThor EFRO

Uitbreiding digitale diensten Open Thor Living Lab.

Om nieuwe softwareoplossingen en diensten te testen, zijn oplossingen nodig voor toegang tot contextrijke datasets en een beveiligde interface tussen experimentele software en de veiligheid en het comfort in de testomgeving.

01-04-2024 - 31-03-2026
Lopend project
Image
Dit project is tot stand gekomen dankzij SALKturbo  en wordt medegefinancieerd door EFRO en de provincie Limburg.

Met EFRO-financiering ontwikkelen VITO en KU Leuven, via systematisch onderzoek, de expertise om twee nieuwe softwaremodules toe te voegen aan SmarThor:

  1. Contextrijke datasets waarmee bedrijven apps en modellen kunnen testen.
  2. Een API en framework met back-uplogica, waarmee experimentele softwareoplossingen getest kunnen worden in gebouwen en bij gezinnen.

Deze oplossingen zullen uiteraard voldoen aan de privacyregelgeving en de afspraken met de bewoners.

Testomgeving en infrastructuur

Om nieuwe softwareoplossingen en diensten te testen, zijn oplossingen nodig die toegang bieden tot contextrijke datasets en een beveiligde interface tussen experimentele software en de veiligheid en het comfort in de fysieke testomgeving. Het creëren van een testomgeving die digitale en fysieke elementen combineert, met dagelijks variërende omstandigheden en gebruikers, is een grote investering en is bovendien tijdrovend. Deze uitdagingen worden momenteel aangepakt door het Open Thor Living Lab.

Met steun van Stad Genk, Thor Park NV en EnergyVille ontwikkelt het Open Thor Living Lab een duurzame energie-infrastructuur op Thor Park. Deze infrastructuur omvat:

  • De testwoningen van THOREAQ en ConstrucThor.
  • De real-life oPEN Lab testomgeving met 33 woningen in de naburige tuinwijk Waterschei en sociale woonwijk Nieuw Texas.
  • Het CollecThor vijfde generatie warmtenet.
  • Een gelijkstroomnet dat zowel actief als passief geconfigureerd kan worden.
  • Een energieknooppunt met ruimte voor wisselende testopstellingen die eenvoudig kunnen worden aangesloten op de verschillende backbone systemen.

Hiervoor is financiële steun ontvangen vanuit Europa via Horizon 2020 en van EFRO, evenals van de Vlaamse regering.

Bedrijfsbetrokkenheid en co-creatie

In dit EFRO-project zullen bedrijven via co-creatie workshops betrokken worden om hun behoeften en specificatiewensen te bespreken met experts. Deze nauwe samenwerking stelt ons in staat om de behoeften van bedrijven te vertalen naar doelstellingen en specificatiedocumenten die de conceptuele architectuur van SmarThor verder definiëren.

Daarnaast wordt geëvalueerd of deze conceptuele voorstellen in lijn zijn met de geldende privacyregelgeving en comfortbescherming voor testgezinnen. Ook wordt bepaald welke contractuele bepalingen nodig zijn met zowel de data-eigenaars (gezinnen) als datagebruikers (bedrijven), om op een soepele manier gebruik te kunnen maken van deze nieuwe diensten voor productontwikkeling en testdoeleinden.

IT-ontwikkeling en hackathons

Net zoals bij eerdere realisaties voor het SmarThor dataplatform, wordt voor de IT-ontwikkeling gewerkt met kleine iteraties (sprints) die voortdurend worden bijgestuurd. In totaal worden ongeveer 30 sprints gepland om beide softwaremodules tot een proof-of-concept te brengen en te testen in samenwerking met bedrijven.

Tijdens het tweede projectjaar zullen workshops in de vorm van hackathons georganiseerd worden, waarbij bedrijven kunnen aansluiten op de nieuwe softwaremodules om hun eigen concepten te testen. Dit vormt tegelijkertijd een proof-of-concept evaluatie tussen clusters van sprints en biedt bedrijven de gelegenheid om hun ontwikkelingen voor te bereiden op demonstraties en experimenten in het Open Thor Living Lab.

Burger- en overheidsbetrokkenheid

Naast bedrijven worden ook burgers betrokken als testgezinnen, waarbij actief wordt ingezet op communicatie en bevragingen. De verzamelde data en experimenten bieden ook overheden een beter inzicht in welke oplossingen veelbelovend zijn en kunnen helpen bij het versnellen van de transitie van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem op een kosteneffectieve manier. 

Maatschappelijke rol

Door de ontwikkeling van het Open Thor Living Lab en de bijbehorende digitale basisinfrastructuur SmarThor streven we voornamelijk naar een maatschappelijke rol. We willen de Vlaamse industrie namelijk een verbeterde toegang bieden tot internationale innovatie en samenwerking.

Rol van EnergyVille

De teams van VITO en KU Leuven die optimalisatieoplossingen, modellen, algoritmes en data-oplossingen ontwikkelen voor het energieonderzoek van EnergyVille, zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het dagelijkse beheer van het SmarThor platform. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met EnergyVille en het Open Thor Living Lab. 

Onze sponsors

Dit project is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van de provincie Limburg en EFRO.

Image
Dit project is tot stand gekomen dankzij SALKturbo  en wordt medegefinancieerd door EFRO en de provincie Limburg.

Onze partners

Speciale dank aan onze partners, die dankzij hun bijdragen dit project mogelijk maken.