Terug naar homepagina

SmarThor EFRO

Uitbreiding digitale diensten Open Thor Living Lab

Om nieuwe softwareoplossingen en diensten te testen zijn er oplossingen nodig voor toegang tot contextrijke datasets en een beveiligde interface tussen experimentele software en veiligheid en comfort in de testomgeving.

Met de EFRO-financiering ontwikkelen VITO en KU Leuven via planmatig onderzoek de expertise om twee nieuwe softwaremodules toe te voegen aan SmarThor:

  1. contextrijke datasets waarmee bedrijven apps en modellen kunnen testen
  2. API en framework met back-up logica dat toelaat om experimentele softwareoplossingen te testen met gebouwen en gezinnen

Uiteraard dienen deze oplossingen te voldoen aan de privacyregelgeving en afspraken met de bewoners.

Om nieuwe softwareoplossingen en diensten te testen zijn er oplossingen nodig voor toegang tot contextrijke datasets en een beveiligde interface tussen experimentele software en veiligheid en comfort in de fysieke testomgeving. Het realiseren van een testomgeving die digitaal en fysiek combineert, met dagelijks variërende omstandigheden en gebruikers, is duur en tijdrovend. Deze uitdagingen zijn al opgenomen door het Open Thor Living Lab

Met steun van de Stad Genk, Thor Park NV en EnergyVille bouwt Open Thor Living Lab een duurzame energie-infrastructuur uit op Thor Park. Deze infrastructuur omvat de testwoningen van THOREAQ en ConstrucThor, de real-life oPEN Lab testomgeving van 33 woningen gelegen in de naburige tuinwijk Waterschei en sociale woonwijk Nieuw Texas, het CollecThor 5de generatie warmtenet, een gelijkstroomnet dat zowel actief als passief geconfigureerd kan worden, en een energieknooppunt met ruimte voor wisselende testopstellingen die hier vlot kunnen inpluggen op de verschillende backbone systemen. Hiervoor werd financiële steun ontvangen vanuit Europa via Horizon 2020, EFRO en van de Vlaamse regering.

In dit EFRO project zullen via co-creatie workshops zullen bedrijven betrokken worden om hun noden en specificatiewensen te bespreken met experten. Deze nauwe samenwerking met bedrijven laat toe om hun noden te vertalen naar doelstellingen en specificatiedocumenten die de conceptuele architectuur van SmarThor verder vastleggen.
Vervolgens wordt geëvalueerd of deze conceptuele voorstellen in overeenstemming zijn met de geldende privacyregelgeving, comfortbescherming voor testgezinnen en welke contractuele bepalingen nodig zijn met zowel de data-eigenaars (gezinnen) en datagebruikers (bedrijven) om op een vlotte manier deze nieuwe diensten te kunnen gebruiken voor productontwikkeling en testen.

Voor de IT-ontwikkeling wordt net zoals bij de eerdere realisaties voor het SmarThor dataplatform, gewerkt met kleine iteraties (sprints) met voortdurende bijsturing. In totaal worden een 30-tal sprints voorzien om beide softwaremodules tot proof-of-concept testen met bedrijven te brengen.

Tijdens het tweede projectjaar zullen workshops in de vorm van hackathons georganiseerd worden waarbij bedrijven kunnen inpluggen op de nieuwe softwaremodules om eigen concepten te testen. Dit is tegelijkertijd een proof-of-concept evaluatie tussen clusters van sprints en een mogelijkheid voor bedrijven om hun ontwikkelingen alvast voor te bereiden voor demonstratie en experimenten in het Open Thor Living Lab. 

Naast bedrijven zijn ook burgers betrokken als testgezinnen en wordt er actief ingezet op communicatie en bevragingen. De data en experimenten geven ook overheden beter zicht op welke oplossingen veelbelovend zijn en de transitie van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem helpen versnellen op een kosteneffectieve manier.

Met de uitbouw van het Open Thor Living Lab en de bijbehorende digitale basisinfrastructuur SmarThor willen we dan ook vooral een maatschappelijke rol opnemen om de Vlaamse industrie een vlottere toegang tot internationale innovatie en samenwerking te geven.

Dit project is tot stand gekomen met de financiële steun van de provincie Limburg en EFRO.

Image
EFRO
Image
Provincie Limburg